wz

Historie esperanta ve Svitavách

0009 setkání  Svitavy 1966-5.jpg, 207kB

Již v roce 1933 proběhl první kurz esperanta ve Svitavách a od této doby se datuje i činnost svitavských esperantistů. Byla dle dochované dokumentace vskutku bohatá. V kroužku spolupracovali němečtí esperantisté s českými, nebyly zde národnostní rozdíly. Svitavy byly v té době německé. Žila v nich jen česká menšina. Činnost esperanta skončila v roce 1938 ještě před vypuknutím 2. světové války, kdy esperantisté a esperanto začali být pronásledováni fašismem.

První esperantský kurz v poválečném období byl uskutečněn v roce 1949 panem Linhartem Rýznarem a od té doby se opět datuje existence esperanta ve Svitavách. V roce 1962 jsme začali spolupracovat s esperantisty z České Třebové. Začala se pořádat společná setkání se zajímavým programem. V roce 1963 se tato setkání rozšířila o Litomyšl, v roce 1965 o Poličku a v letech pozdějších ještě o Žamberk a Lanškroun. Každý z těchto kroužků 1x v roce uspořádal setkání, na kterém se sešli esperantisté nejen z těchto kroužků, ale i ze Šumperka, Brna a dalších míst. V roce 1979 pan Rýznar předal vedení kroužku nově zvolené p. Marii Minářové, která v činnosti pokračovala.

0035 výuka -1.jpg, 386kB

Za tu řadu let esperantské činnosti jsme prožili mnoho zajímavého a hezkého nejen mezi našimi esperantisty, ale i zahraničními. Od roku 1905 pořádá každoročně Světová esperantská asociace s výjimkou 1. a 2. světové války celosvětové kongresy. Zde se schází asi 3.000 účastníků z více jak 60 zemí světa, kteří zde navazují nová zahraniční přátelství. Naši zástupci se zúčastnili kongresu v Budapešti, Varšavě, Vídni, Praze, Montpeliér a v Berlíně. Náš kroužek navštívili zahraniční hosté z Finska, Toga, Brazílie a nejčastěji z Německa.

Český esperantský svaz pořádá 1x ročně celostátní konferenci a 1x za 3 roky esperantský sjezd. I náš klub zde mívá pravidelně svého zástupce. Dovídáme se zde novinky z esperantského hnutí a další potřebné informace. V roce 2002 byla na sjezdu ČES v Praze zvolena do výboru naše členka Ing. Libuše Dvořáková.

V roce 2003 náš klub oslavil 70. výročí činnosti esperanta ve Svitavách. Při té příležitosti byl v městském parčíku vysazen esperantský strom – buk červenolistý. Průřez činností ukázala i výstava v Bílém domě, která zde trvala 4 měsíce. Místní kabelová televize zpracovala krátký dokument o této oslavě a o historii našeho hnutí. Byli jsme mile překvapeni i velkou účastí na oslavě - sjelo se 63 účastníků z celé republiky.


  

© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz