wz

Nástěnka


"Esperantský" konec roku

Každoročně esperantisté zakončí rok plný e-akcí o několik dní dříve na esperantském Silvestru v České Třebové. Letošní večer probíhal ve stylu: "strava od doby kamenné do dneška". Na začátku každý potrápil své mozkové závity nad malém kvízu, hned na to nás pobavili účastnící z několika míst svými etudami. Po půlnoci několik jedinců rozdalo až několik desítek dárků adresátům. Celý večer se vzpomínalo i plánovalo.

FOTO

30.12.2013  Nárožný

VI. Marcipánové Vánoce

Již po šesté se pro malé, ale i velké, konali druhou adventní neděli Marcipánové Vánoce. Celý den si děti pod vedením známé esperantistky Anny Vyšinkové z Vracova, majitelky ochranné známky na „svůj“ marcipán, mohli vymodelovat 8 typů figurek, například známé Angry birds.

FOTO

13.12.2013  Nárožný

Přednáška o Uzebkistánu očima pana Turka

Po přestávce, kdy se rekonstruovalo topení v Ottendorferově knihovně, a během které proběhl jeden cestovatelský večer v Městském muzeum a galerii, se série přednášek opět vrátila do Muzea esperanta. Přednášel pan Václav Turek z Lanškrouna. Uzbekistán navštívil v květnu, kdy se teploty pohybovaly kolem 35 stupňů Celsia. Uzbekistán je hlavně země pouští. V zemědělství se bez zavlažovacích systémů neobejdou. Hlavní obživou je pěstování bavlny, těžba zlata a ropy, výroba hedvábných koberců. Země má mnoho míst zapsaných v seznamu UNESCO. Památky jsou i více jak 1000 let staré. Nejuznávanějším vládcem je zde Amir Temur, i když to byl krutovládce. Ve třech městech má obrovské pomníky. I když je zde 90 % islamistů, nechodí zde ženy zahaleny jako v jiných zemích. Je tam bezpečno. Přednášky se zúčastnilo asi 22 posluchačů.

Přednášejícímu vyšel i článek ve Svitavském deníku

FOTO
6.12.2013  Dvořáková

Esperantisté se seznamovali se životem ve Finsku

V sobotu 9. listopadu pořádal Klub přátel esperanta ve Svitavách setkání. Své příznivce tentokrát pozval do Poličky. I přes nepříznivé počasí se sjelo 20 esperantistů z 11 míst republiky (Šumperk, Jihlava, Pelhřimov, Brno, Svitavy, Česká Třebová, Vendolí, Sebranice, Lezník, Polička, Krouna). Dopoledne pan Antoš provedl účastníky setkání největším a nejmodernějším závodem v Poličce, kterým je Ravensburger Polička. Závod se zabývá výrobou puzzlí a různých dětských her, které vyváží do celého světa. Osmdesát procent výroby německého závodu je právě v Poličce a tento závod je i největším výrobcem her tohoto druhu. V letošním roce byl závod znovu rozšířen a byla uvedena do provozu nová lisovna plastů. Práce je velmi automatizována, i když ruční práce stále zůstává.

V odpoledním programu paní Anna Dobešová vyprávěla o životě ve Finsku. Paní Dobešová se díky esperantu do Finska provdala a bydlela tam více jak 20 let. Zemi si velmi oblíbila a ráda na ni vzpomíná a vrací se tam. Je to země, která má více jak 60 tisíc jezer. Zvyky tamní země se v mnoha případech liší od našich. Např. o velikonocích chlapci nechodí na pomlázku. Školní prázdniny začínají již 1. června. Druhou neděli v listopadu Finové slaví den otců. Hlavní květinou vánoc je hyacint. Pokud se ve Finsku slaví svátky, mají zavřeno i v supermarketech a v některých případech nejezdí veřejná doprava, jsou vyvěšeny prapory. Na západní části země jsou dvojjazyčné názvy ulic i obchodů – finsky a švédsky. Vyprávění bylo velmi zajímavé, obrázky z přírody nádherné. Škoda jen, že si naši lidé neváží své země tak, jako Finové.

Celý tento článek vyšel také ve Svitavském deníku

FOTO
17.11.2013  Dvořáková

Divadlo DOMA ve svitavské televizi

Svitavská televize natočila reportáž o svitavském divadlu DOMA a jeho účastni na letošním 98. světovém kongresu esperanta v Reyjavíku s představením v esperantu RUR aneb Terura sonĝo, které mělo premiéru loni 19. července v průbehu konání 13. mezinárodní esperantské konference OSIEK. Několikrát bylo reprizováno,v březnu na festivalu cizojazyčných divadel, jak z české republiky tak ze zahraničí, FESTIVADLO v Brně, v červnu pak na přehlídce Divadlo jazyků v Praze. Nejdůležitějším událostí pak byla repríza na Islandu. Zakončení tohoto velkého divadelního projektu proběhlo při oslavách našeho klubu a muzea letos 27. září. Herci děkují všem za pomoc, jak sponzorům, bez kterých by nikam nejeli, tak esperantistům z celé republiky za ochotu.

Premiéra 19. července v Divadle Trám
23. března v Divadle Polárka
22. června v Divadle Na prádle
23. července v Harpě
Derniéra 27. září v Divadle Trám

2.11.2013  Nárožný

Muzeum esperanta informuje...

Ve dnech 27. – 29. září esperantisté oslavili 80 let Klubu přátel esperanta ve Svitavách a 5 let Muzea esperanta. O programu jsme předem informovali. Nyní chceme čtenáře seznámit o tom, jak Muzeum esperanta informuje esperantskou i neesperantskou veřejnost přes svůj web muzeum.esperanto.cz nejen o esperantu a o svých aktivitách, ale zároveň i propaguje město Svitavy a Pardubický kraj nejen v ČR, ale i v zahraničí. Informace jsou pravidelně zveřejňovány i v aktualitách a v Kalendáři akcí na dvojjzayčném portálu esperanto.cz, který spravuje ČES, a na samostatných stránkách Klubu přátel esperanta Svitavy. Muzeum má své prezentace na českých turistických serverech (kudyznudy.cz, atlasceska a dalších). Svou vzdělávací funkci pro širokou esperantskou veřejnost muzeum realizuje přes své stránky na sociálním serveru Ipernity. Tyto stránky vznikly v lednu 2011 a od té doby zaznamenaly již téměř 68 000 virtuálních návštěv a mají ve síti přes 2000 členů z 90 zemí světa všech kontinentů. Je zde zdarma k prohlédnutí i ke stažení 38 různých tematických alb s více než 1000 multimediálními soubory. Tato alba zahrnují i alba s propagací města Svitav. Své vlastní stránky provozuje na Ipernity i Klub přátel esperanta Svitavy, který krátké filmy z akcí zveřejňuje i na videoserveru Youtube. Na Youtube je řada nahrávek ze Svitav i zahraničních hostů, např. Miguel Gutiérrez Adúriz ze Španělska. V rámci akce wikimánie vytvořili na wikipedii o muzeu článek ve svém jazyce, např. L. Silvási z Maďarska a vznikl článek o Ottendorferovi v holandštině. Kromě vnitrostátních periodik jsou o muzeu články i v zahraničních periodikách např. Libera Folio a Balta Ondo. Nechybí ani relace v Pardubickém rozhlase, Radiožurnále, ČR Praha, v Rádiu Leonardo, na internetových rozhl. stanicích v esperantu, např. v polském rozhlasu, na Verda Stacio či v čínském rozhlase CRI. Nejednou zde natáčela Česká televize.
19.10.2013  Dvořáková

Jedna z mnoha esperantských akcí v něšem městě, kongres KELI


Foto

Video reportáž svitavské televize
19.8.2013  

Světový kongres esperanta a představení RUR součástí programu

"Je to už více než rok a půl, co bylo našemu amatérskému studentskému divadlu DOMA nabídnuto odehrát představení na esperantské mezinárodní konferenci OSIEK ve Svitavách. Myšlenka hrát divadlo v esperantu, jazyce... ,,

To a mnohem více na stránkách divadla DOMA

FOTO

Video z reprizy, z kongresového centra Harpa v Reykjavíku při letošním 98. světovém kongresu
18.8.2013  

RUR v Praze

Představení RUR aneb Terura songxo divadla DOMA, které mělo premiéru u příležitosti konference OSEIK loni, se zúčastnilo dne 22. června festivalu Divadlo jazyků. Jedná se o týdenní setkání učitelů a děti, kde se diskutuje o dramatické výchově ve škole, a to zejména ve výce jazyků. Proto se tam hrálo hodně inscenací v jazycích z celé Evropy a esperantu.Foto z představení...
7.7.2013  Nárožný

Dětský den s esperatem

V sobotu 15. června 2013 se uskutečnil Dětský den s esperantem. Přijelo 18 dětí (z Opatovece, Ratíškovic, většina z polského Rybniku) a 9 dospělých. Po návštěvě E-muzea hlavní program se konal ve škole na ulici Riegrova (bývalý sirotčinec postavený Ottendorferem). Učitel Mitoslav Sýkora ukázal překážkovou dráhu s reprezentantem Danielem Dočkalel, jeden člověk se dokonce pokusil závodit s ním. Studentka Kristýna bronzová šampionka ve střelbě, prezentovala své zbraně. Děti také hrál florbal. Foto...
6.7.2013  Dvořáková

Setkání šumperského klubu ve Velkých Losinách

V sobotu i přes špatnou předpověď počasí se do Velkých Losin sjelo 25 esperantistů z 10 míst republiky. Setkání pořádal esperantský klub Šumperk. Nejdelší cestu na setkání měli členové klubu E-mentál z Prahy, svitavský klub zastupovala Libuše Dvořáková a Marie Minářová. Procházkou z Rapotína jsme krásnou přírodou došli do parku u zámku Velké Losiny. Zde v roce 1967 byl vysazen esperantský strom – kanadská cuga. Byla nově odhalena pamětní deska a členové místního klubu přednesli báseň o krásách přírody v češtině i v esperantu. Účastníci setkání se společně vyfotili u rozkvetlých rododendronů. Zajímavá byla i procházka lázeňským parkem kolem termálního koupaliště. Odpolední program probíhal v příjemném prostředí restaurace „U Mrázků“. Místní kapelník hrál na přání, seznámili jsme své přátele s činností klubů a plánovali naše další výlety. Jednou z prvním akcí je Muzejní noc 8. června ve Svitavách, při které bude otevřena výstava „Esperanto a múzy“. Všichni jste srdečně zváni. Fotky z akce
23.5.2013  Dvořáková
Členové našeho klubu se zúčastnili akce, kde se na památku Jaroslova Haška odhalila osmnáctitunová žulová socha, přesněji hlava, s 10 nápisy v 10 jazycích. Jeden z nich je i v esperantu. Český esperantský svaz při této příležitosti v Lipnici nad Sázavou vysadil kaštan na památku tohoto světově známého spisovatele. FOTO
2.5.2013  Nárožný
Regionální týdeník 5+2dny ve svém předposledním čísle otiskl článek o našem Muzeu esperanta. Přečíst si ho můžete na našem webu.
21.2.2013  Nárožný
Na začátku ledna vyšel ve Svitavském deníku v rubrice Literární toulky článek o spisovatelích-esperantistech z Litomyšle, který napsal ředitel svitavského gymnázia, Milan Báča. Celý článek si můžete přečíst na stránkách deníku nebo zde....
23.1.2013  Nárožný


  

© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz