wz

Nástěnka


Brýle rozhodovaly o vítězi

Celkem 40 esperantistů z 15 míst republiky oslavilo společně příchod nového roku v České Třebové. Neváhali přijet účastníci například z Valašska, Ostravska, Pardubicka, Šumperku či Prahy. Nechyběli ani členové Klubu přátel esperanta ve Svitavách. Však za svoji pravidelnou účast získali spolu s klubem Poličky a Pardubic dárek od pořadatelů. Hlavním tématem soutěžního silvestra byly brýle. Svitavský klub zastoupila v soutěži Dagmar Martínková, která se kromě keramiky věnuje i drátkování. Proto brýle, se kterými soutěžila, si sama vyrobila. Byly velmi slušivé a věnovala je vítězi celé soutěže. Představování brýlí bylo spojeno se zábavnými scénkami, tanci či vědeckými výzkumy. Soutěžilo celkem 9 skupin, ale vítěz může být jen jeden. Tentokrát zvítězila skupina z Pardubic. Nechyběl každoroční znalostní kvíz, kde jsme museli prokázat znalosti jak ze zeměpisu, tak znalosti z časů našich babiček a prababiček. Zde se nejvíce dařilo skupině z Ostravska. Málokterý z hostů věděl, která známá herečka se narodila v České Třebové. Poznali jsme nové přátelé, obdarovali své blízké a již nyní se těšíme na další setkání, například ve Svitavách.

FOTO
28.1.2015  Dvořáková

Uvítají Svitavy účastníky světového kongresu?

V Prostějově se ve dnech 24. až 26. října konal volební sjezd Českého esperantského svazu. Sjezdu se zúčastnily tři členky Klubu přátel esperanta ve Svitavách.

Prostějovský klub pod vedením Jaroslava Lišky zajistil pro účastníky ubytování, stravování, prohlídku města s průvodcem, volné jízdenky městskou hromadnou dopravou i bohatou tombolu.

Předsedkyně svitavského klubu Libuše Dvořáková představila největší akce, které v posledních třech letech ve Svitavách proběhly. V roce 2011 byla uspořádána Wikimánie, která slavila deset let české wikipedie. Z této akce proběhl i přímý přenos v České televizi. Další rok následovala mezinárodní konference OSIEK. V roce 2013 jsme slavili osmdesát let esperantského klubu ve Svitavách a pět let trvání Muzea esperanta ve Svitavách. V letošním roce byl klub spolupořadatelem celostátní filatelistické výstavy. Všech těchto akcí se zúčastnili i zahraniční hosté.

Součástí sjezdu bývá i ocenění nejaktivnějších členů svazu. Libuše Dvořáková jako místopředsedkyně svazu spolu s předsedou svazu Vladimírem Dvořákem předávala čestná ocenění. Mezi oceněnými byla členka svitavského klubu Marie Čumová za sepisování muzejní knihovny a vedení knihovny svazu, což čítá více jak patnáct tisíc svazků. Tentokrát svaz ocenil i neesperantisty. Získalo jej divadlo DOMA pod vedením Radomily Obloukové, které nastudovalo hru Karla Čapka R.U.R. v esperantu a představilo ji nejen ve Svitavách při konferenci OSIEK, ale i na dalších českých scénách a dokonce na světovém kongresu na Islandu a na konferenci v Itálii.

Sjezdu se zúčastnili i zahraniční esperantisté z Německa, Polska, Švédska a Slovenska. Se slovenskými esperantisty spolupracujeme již dlouhou dobu. V roce 2016 se světový esperantský kongres bude poprvé konat na Slovensku v Nitře.

Samotný kongres vždy trvá týden a zúčastňuje se jej více jak tisíc účastníků asi z pětašedesáti zemí světa. Protože mnozí váží dlouhou cestu na kongres, zajišťuje pořadatelská země týdenní předkongres. Je to spíše turistická záležitost za poznáním pořadatelské země a jejího okolí. Již nyní jsme se domlouvali na spolupráci a poskytnutí pomoci při návštěvě zahraničních účastníků v Česku a speciálně ve Svitavách. Není to lehký úkol, ale doufáme, že jej zvládneme a již nyní se těšíme na nová přátelství.

16.11.2014  Dvořáková

Sběratelství a esperanto

Sběratelství a esperanto - to je název nové tematické celoroční výstavy, která byla v sobotu 27. září zahájena vernisáží v Muzeu esperanta ve Svitavách, sídlícím v přízemí Ottendorferova domu. Letošní téma byla zvoleno v souladu s celostátní filatelistickou výstavou, na jejíž organizaci se aktivně podílel i místní Klub přátel esperanta. Na zahájení celoroční výstavy promluvili i reprezentanti Mezinárodního esperantského svazu a národních svazů z Nizozemí, Rakouska a Slovenska. Nově otevřená výstava v Ottendorferově domě představuje v první řadě sběratelské materiály s esperantskými nápisy či tematikou (filatelie, pohlednice, samolepky, odznaky, mince a medaile, kalendáříky apod.) Na výstavě můžete zhlédnout historické pohlednice Svitav, CWG z geocachingu, krojované panenky z celého světa, pivní tácky. Nejštědřejším vystavovatelem se stal Jan Richtr, předseda svitavské Asociace Brontosaurus, který s muzeem esperanta aktivně spolupracuje. Návštěvníkům ukazuje jen malou část ze svých vzorně zpracovaných sbírek mincí a bankovek světa, tematických nálepek od zápalek, telefonních karet a rovněž i jeho speciality - předmětů běžného použití, které rychle podléhají zániku, jako jsou obaly od čajů, pudingů či jogurtů z různých zemí. Kromě sběratelských exponátů se zde můžete více dozvědět o historii a současnosti sběratelství v rámci esperantského hnutí. Můžete si prohlédnout slavné osobnosti-esperantisty na poštovních známkách a bankovkách (např. Julese Verna, několik nositelů Nobelových cen či šachovou velmistryni Susan Polgárovou). Informační materiály byly získány zčásti i díky virtuálním sbírkám z Rakouska, Nizozemí, Maďarska, Rumunska, Brazílie a dalších zemí. Celkem se na výstavě sešlo 15 vystavovatelů z celé ČR, Chorvatska a Francie a exponáty z více než 40 států světa.
14.11.2014  Dvořáková

Esperanto je jazyk!

Esperanto-nejrozšířenější jazyk po celém světě. Podle odhadů esperantem mluví až 2 miliony lidí. Naleznete jej po celé planetě, nejčastěji v Evropě a východní Asii. Avšak i díky českému esperantistovi Františku Vladimíru Lorencovi, který vydal v roce 1890 v Pardubicích první českou učebnici, se esperantské hnutí velice rychle rozvíjí i v Jižní Americe, zvláště v Brazílii. Tento umělý jazyk vytvořil již během svých studií židovský lékař doktor Ludvík Lazar Zamenhof a v roce 1887 vydal první učebnici s názvem Mezinárodní jazyk (Internacia lingvo). Učebnici vydal pod pseudonymem Doktor doufající (Doktoro Esperanto), odtud byl název jazyka přejat. On sám vyrůstal v Białystoku, tehdy součást carského Ruska, kde na jednom místě žilo pospolu několik národů, které měli mezi sebou časté neshody. Mladého Ludvíka napadlo vytvořit mezinárodní neutrální snadno naučitelný dorozumívací prostředek, který zničí jazykové bariéry a pomůže lidstvu k pochopení uznání mezi sebou, avšak nenahradí a nezničí jazyky národní. Měl tedy plnit funkci, kterou v dnešní době plní angličtina. Proti této myšlence nebyly jen diktátorské režimy tehdejší doby, ale obě světové války. Za První republiky znělo esperanto v rozhlase, pořádali se mnohé letní školy esperanta. V roce 1951 vzalo Valné shromáždění UNESCO na vědomí úspěchy dosažené esperantem a vyzvalo členské státy, aby podporovaly studium tohoto jazyka. Bohatá historie a velmi rozšířená komunita uživatelů je jedna z velkých výhod. Esperantisté se snaží svůj jazyk rozvíjet ve všech směrech. Již 15 tisíc publikací v knihovně Muzea esperanta ve Svitavách (Esperanto-muzeo en Svitavy) dokazuje, že esperanto je plnohodnotný jazyk stejně jako jazyky mateřské. Již od roku 1905 pořádá Světový svaz esperanta (Universala Esperanto-asocio) každoročně, vyjma let, kdy probíhaly světové války, Světové kongresy esperanta (Universala kongreso de Esperanto), kdy počet účastníků je ve většině případů minimálně 1000. V Praze se konal kongres již dvakrát, a to v roce 1921 a 1996. Mimo to hostil Liberec v roce 2009 Světový kongres esperantské mládeže (Internacia Junulara Kongreso). Na organizaci těchto akcí se vždy podíleli národní asociace, Český esperantský svaz (Ĉeĥa Esperanto-asocio) a Česká esperantská mládež (Ĉeĥa Esperanto-junularo), které mají své kroužky a kluby rozmístěny po celé naší zemi. Sídlem svazu je Muzeum esperanta ve Svitavách, unikátní výstavní prostory, kde esperanto představuje své hnutí pro širokou veřejnost, a které sídlí za čajovnou v Ottendorferově knihovně na svitavském náměstí. V sobotu 27. září 2014 proběhne v muzeu od 10.30 vernisáž nové celoroční výstavy s názvem „Esperanto a sběratelství“ (Esperanto kaj kolektado), kde se o esperantu nejen můžete dozvědět něco víc, ale si ho i poslechnout. Samotný jazyk se můžete začít učit v novém kurzu Klubu přátel esperanta ve Svitavách, který začíná v pondělí 29. září v 17.00 v Muzeu esperanta.

Uvítáme každého případného zájemce!
14.9.2014  Nárožný

Nový kurz esperanta

Klub přátel esperanta ve Svitavách nabízí zájemcům kurz esperanta ( nejrozšířenější plánovaný jazyk ) pro začátečníky. Zahájení kurzu bude v pondělí 29.9.2014 v 17:00 hodin v Muzeu esperanta, které se nachází v Ottendorferově domě za čajovnou. Výuka bude 1 hodinu 1x v týdnu pod vedením zkušené lektorky a členky našeho klubu. Samotný kurz je bezplatný, avšak co vám přinese je nevyčíslitelné. Podrobnější informace můžete získat v průběhu vernisáže nové celoroční výstavy v muzeu v sobotu 27. září v 10.30 nebo využijte moderních prostředků– svitavy@esperanto.cz - www.facebook.com/KlubPratelEsperantaVeSvitavach. Těšíme se na vás. karticka.jpg, 163kB
14.9.2014  Nárožný

Šumperský klub uspořádal setkání v Bludově

V sobotu 17. května se svitavští esperantisté vydali do Bludova. Ani nepříznivé počasí je neodradilo. Sjelo se 31 esperantistů z mnoha míst republiky. Léčebné lázně Bludov se nacházejí v nádherném a klidném prostředí podhůří Jeseníků. Založil je a v roce 1929 otevřel Zdeněk Pospíšil, který zakoupil pozemek s prameny teplé radioaktivní siro-jodové a síro-železité vody o teplotě 39 stupňů. Využili jsme příležitosti a zaplavali si v této minerální termální vodě. Park kolem lázeňského komplexu byl plný rozkvetlých rododendronů a azalek. Prošli a prohlédli jsme si obec Bludov, která je prostorově velmi rozlehlá a rozčleněná do krásných ulic. Pořádek a úpravu by jí mohlo závidět mnoho obcí a měst. V obci je již třetí základní škola. Dle počtu dětí se dá soudit, že v obci žije mnoho mladých lidí. V jedné z těchto škol učila i členka šumperského klubu, který setkání pořádal. Zajímavá byla také Léharova vila, která byla postavena v místě bývalého hřbitova a bydlel tu první učitel školy. Zaujal nás také rodný dům slavného českého malíře Adolfa Kašpara, který ilustroval první vydání knihy Babička od Boženy Němcové. Jeho rodný dům také kdysi sloužil jako škola. Navštívili jsme hrobku rodu Žerotínů, kde je kromě jiných pochován poslední z Žerotínů Karel Emanuel a hraběnka z Žerotínu Marie Helena z Mornsteinu. Ta také obec Bludov navštívila na pozvání místních hasičů u příležitosti oslav 100 let trvání hasičského sboru. Nádherný byl kostel sv. Jiří, který je několik let po rekonstrukci. Alžběta Hloušková ze Šumperku účastníkům v kostele zazpívala operní árie. Odpolední program pokračoval v restauraci za kostelem, která byla plná mysliveckých trofejí. Po obědě nás pořadatelé pohostili vlastními cukrářskými výrobky, jeden chutnější jak druhý. Nechyběla vtipná a originální tombola, při které jsme se zasmáli. Nakonec jsme nezapomněli všechny přítomné pozvat do Svitav na Den kostelů, na Muzejní noc a na Regionální filatelistickou výstavu. Vždyť esperantský den jsme již pořádali před 14 dny. V polovině června se opět sejdeme, tentokrát v Pardubicích.
11.6.2014  Dvořáková

Setkání v Litomyšli

Poslední sobotu v dubnu uspořádal Klub přátel esperanta ve Svitavách tradiční regionální setkání. Letos přišla na řadu Litomyšl, historické město na pomezí Čech a Moravy. Přesto, že doprava na místo srazu byla složitá, před továrnou CIMBRIA HMD se ráno sešlo 26 esperantistů z 13 míst České republiky. První bodem na programu setkání byla samotná prohlídka závodu. Prováděl nás výrobní ředitel pan Ing. Miloslav Krejbych, který nám zodpověděl všechny dotazy.

Firma CIMBRIA HMD Litomyšl je původně česká firma, která vyrábí mořičky obilí, dopravníky materiálů a další prostředky na zpracování, manipulaci, skladování obilí a osiva. Zaměstnává okolo 120 zaměstnanců a její výrobky distribuuje po celém světě. Dnes ji vlastní dánská společnost, tedy litomyšlské závody jsou součástí velké evropského koncernu továren na výrobu zemědělské techniky.

Po obědě v restauraci Bludička, jsme se zúčastnili mě 3. Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny. Jde o recesistickou akci, kdy se město promění v lázně, kde ovšem neléčí tělo, ale ducha. Každý měl možnost se projít po vytvořené kolonádě, kde proběhla i spanilá jízda veteránů. Do akce se mohl zapojit každý. Lidé v kostýmech z první republiky i doby starší byli organizátory vítáni.

Ačkoliv setkání nemělo klasický průběh, na který esperantisté jsou zvyklí, můžeme i díky krásnému počasí říci, že se vydařilo stejně jako předešlá.

FOTO

Otištěný článek v 5+2 dny

8.5.2014  Nárožný

CENTREJO

Od 7. do 9. března 2014 se z iniciativy Polské esperantské mládeže konalo ve Svitavách zcela nové mládežnické setkání, které směřovalo ke společné diskuzi a zlepšení fungování u tří národních mládežnických spolků: Polské esperantské mládeže (Pola esperanto junularo), České esperantské mládeže (Ceha esperanto junularo) a Slovenské esperantské mládeže (Slovakia esperanta junularo). Název akce CENTREJO (Centr-Europa Najbara Trejnaktivula Renkontigo de Esperantistaj Junularaj Organizo) je nejdelším názvem esperantské akce a byl vybrán v rámci vyhlášené soutěže.

Setkání se zúčastnilo 16 mladých esperantistů ze čtyř zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Francie). Myšlenkou setkání bylo projednat hlavní nevýhody a problémy, které naše organizace mají. V národních sekcích je mnoho členů, ale málo těch aktivních. Mnozí z nich necítí potřebu být organizováni, přestože se mohou přihlásit přes internet. Zúčastnit se jednotlivých akcí mohou i jako nečlenové mládežnické organizace. Esperanto je málo propagováno mezi neesperantskou veřejností. Našel se i způsob jak zajímavě a „nesektově“ ukázat výhody esperanta mladým lidem v naších zemích.

Účastnící kromě pracovního jednání měli také možnost poznat historii města a Muzea esperanta během přednášky Libuše Dvořákové, která byla spolupořadatelkou a vlastně naší hostitelkou v tomto okouzlujícím městě. Mnoho z nás bylo v muzeu poprvé, ale jak jsme řekli před odjezdem, určitě ne naposledy. Místo je opravdu atraktivní a perfektní pro organizování mládežnických víkendových setkání, ale bohužel ještě ne tolik známé mezi mladými esperantisty z okolních zemí. V neděli před návratem domů jsme se zúčastnili pěšího výletu k historickým pramenům řeky Svitavy, během kterého jsme už pocítili opravdové jaro ve vzduchu a našli krásné místo uprostřed lesa plné jarních květin, bledulí.

Jednoznačně bylo CENTREJO fakticky pokusnou akcí o změnu, která však ukázala velkou potřebu spolupráce mezi sousedními mládežnickými organizacemi nejenom během připrav události, ale především prostřednictvím výměny zkušeností a názorů. Mnoho otázek bylo projednáváno během diskuzí, ale bylo snad ještě víc těch, které jsme ani nezmínili kvůli nedostatku času. Neexistuje jediný nejlepší způsob, jak řídit efektivně esperantské organizace. Myslím však, že právě podobné akce i bez účasti vedení organizací přivedou aktivisty k podstatným věcem hnutí. Jakékoliv změny požadují více času, takže možná brzy uvidíme, co se změnilo na základě našeho prvního historického setkání ve Svitavách. Osobně jsem velmi optimistická a čekám, jaké budou výsledky!

FOTO

10.4.2014  Romualda Jeziorowska

Obojživelníci Svitavska

Mnoho lidí si ani neuvědomuje, jak krásná příroda je v okolí Svitav a jací živočichové zde žijí. Poutavě o tom v Muzeu esperanta vyprávěl Jakub Vrána. Pro bližší seznámení s sebou přinesl dvě pralesničky známe jako žáby jedových šípů, které mají svůj domov v Jižní Americe, dále žebrovníka, který žije na jihu Španělska a severní Afriky, a prehistorickou rybu Bichir. Málokdo možná ví, že ty nejlépe zbarvené žáby jsou jedovaté. FOTO
22.3.2014  Dvořáková

O Japonsku...

O svém pobytu v Japonsku vyprávěl Mgr. Libor Lněnička, který sem doprovázel studenty brněnské university na zeměpisnou soutěž. Přestože ve městě v tento den bylo mnoho akcí, přednáška přilákala do muzea více jak 35 posluchačů. Putování po této zemí bylo poutavé a poučné. Pro nás obdivuhodná je japonská doprava i příroda. Ani výstup na japonskou sopku Fuji nebyl snadný. Turisté sem vycházejí na konci dne vybaveni fotoaparáty a společně čekají na východ slunce. FOTO
22.3.2014  Dvořáková

Pozvánka do Muzea esperanta na deskové hry

Členové Klubu přátel esperanta ve Svitavách zvou děti i dospělé ze Svitav a okolí na deskové stolní hry. Zájemci budou s deskovými hrami seznámeni a některé hry jako je Carcassonne a Osadníky z Katanu si mohou přímo vyzkoušet. Hry představí mistr republiky v deskové hře Osadníci Petr Frajvald a hráčka deskových her Tereza Zezulová. Prezentace her se uskuteční 22. března od 9:00 – 16:00 hodin v Muzeu esperanta (přízemí Ottendorferova domu za čajovnou).

den_stolnich_deskovych_her.jpg, 993kB

Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od římských dob až po časy rytířů. Hráči se vydávají se svou družinou na cesty a louky, do měst a klášterů, aby hledali štěstí kolem Carcassonne. Vzhled krajiny je v jejich rukou a strategické rozmístění družiníků, ať už sedláků, lupičů, mnichů nebo rytířů, určuje cestu k úspěchu. Hráči vykládají jeden po druhém karty s motivem krajiny. Vznikají cesty, města, louky a kláštery, na které mohou hráči umístit své figurky, aby sbírali body. Body se započítávají jak v průběhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítěz znám až po konečném sčítání. Tak, jako je jihofrancouzské město Carcassonne pověstné svým jedinečným opevněním, tak se hra Carcassonne stává pověstnou svou úspěšností. Od jejího uvedení na trh v roce 2001 se prodalo již milion kusů.

Katan... Neobydlený ostrov kdesi v moři přímo svádějící k osídlení. Ve stejném okamžiku k jeho břehům dorazilo několik skupin osadníků, kteří nyní soupeří o to, kdo získá nadvládu nad celým bohatstvím ostrova. Vesničky se rozrůstají v města, další vesničky jsou zakládány a všude panuje čilý ruch. Která ze stran vybuduje největší armádu? Která získá největší vliv na zbytek území? Nechť lepší stratég zvítězí...Ve hře Osadníci z Katanu hráči představují vůdce různých skupin osadníků, které se právě vylodili na dosud neosídleném ostrově. Jejich cílem je co nejrychleji vybudovat prosperující říši. Těšíme se na vaši návštěvu.

21.2.2014  Dvořáková

Pohled zpět

První klub esperanta založili ve Svitavách v roce 1933 čeští a němečtí esperantisté. Hned od začátku zde hostili zahraniční hosty – první byl z Indie. Během 2. světové války bylo esperanto zakázané. V roce 1949 Linhart Rýznar zahájil výuku esperanta. Pracoval i jako člen revizní komise Českého esperantského svazu. Byl znám u nás i v zahraničí. Od roku 1979 byla předsedkyní klubu Marie Minářová, která také převzala roli učitelky esperanta. Klub po celou dobu své činnosti pořádal regionální setkání a členové se účastnili republikových i celosvětových kongresů. V roce 1996 byla zahájena výuka esperanta na základní škole Felberova, později na škole Sokolovská a náměstí Míru. Kromě regionálních setkání byly pořádány i dětské esperantské dny. K 70. výročí trvání klubu byl vysazen 1. esperantský strom ve Svitavách. U příležitosti 75. výročí klubu se podařilo získat prostory pro Muzeum esperanta – jediné toho druhu v republice. V té době pracovaly v klubu aktivně pouze 4 esperantistky. Proto při budování muzea museli pomáhat i rodinní příslušníci. Muzeum esperanta bylo slavnostně otevřeno 20. září 2008. Téměř od svého vzniku se stalo konferenčním centrem pro mezinárodní esperantské akce, esperantskou knihovnou i sídlem Českého esperantského svazu a klubu. Vítáme tu návštěvy z celého světa. Již v roce 2009 jsme zde uvítali ředitele rozhlasové stanice Radio Peking a konalo se zde mezinárodní setkání Ekotur. V roce 2010 přijel do Svitav známý karikaturista Pavel Rak a učil děti malovat. V roce 2011 se zde konalo 1. mezinárodní setkání wikipedistů u příležitosti 10 let esperantské wikipedie. Přijela natáčet i Česká televize. V roce 2012 se zde konala mezinárodní konference esperantských spisovatelů. Při té příležitosti byl vysazen další esperantský strom a nastudováno divadelní představeni R.U.R. v esperantu, se kterým divadlo DOMA vystupovalo v roce 2013 na světovém kongresu na Islandu. V roce 2013 se na konferenci KELI sjeli esperantští křesťané z 13 zemí. V září 2013 jsme také oslavili 5 let Muzea esperanta a 80 let založení klubu. V muzeu se každoročně konají výstavy s různou tématikou, Marcipánové Vánoce, dětské dny, regionální setkání a nejčastěji cestovatelské večery hnutí Brontosaurus. V letošním roce se zde setkají mladí esperantisté ze 3 zemí. Organizačně se podílíme na Regionální filatelistické výstavě.

7.2.2014  Dvořáková


  

© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz