wz

Nástěnka


Zdravice ze Svitav zazněla v Japonsku

Dne 8. března se uskutečnilo v Centru žen v japonské Hirošimě slavnostní setkání, kdy si společnost při příležitosti Mezinárodního dne matek připomenula 70 let od svržení atomových bomb na město Hirošimu a Nagasaki. S následky tohoto hrůzného činu se národ vyrovnává dodnes. Celkem 170 aktivistek z různých organizací žen si poslechlo po slavnostním zahájení 153 zpráv ze 41 zemí světa všech kontinentů. Esperantisté tímto dávají najevo svoji sounáležitost a vzájemně si přejí nadále život v míru a ve zdravém životním prostředí, což právě v dnešní době již není samozřejmostí. Předsedkyně Esperantského centra v Hirošimě OSIOKA Taeko postupně četla tyto zprávy v esperantu a poté v japonštině. Mezi zaslanými listy nechyběl ani pozdrav Klubu přátel esperanta ve Svitavách. Pozdravy byly vystaveny v době od 22. února do 14. března v hale centra. A že esperanto stmeluje národy světa je znát podle toho, že pozdravy přišly z Číny, Thajvanu, Izraele, Koreje, Nepálu, Uzbekistánu, Beninu, Toga, Austrálie, Nového Zélandu, USA, Kanady, Argentiny, Brazílie, Mexika, Peru, Rakouska, Belgie, Velké Británie, Bulharska, Česka, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Španělska, Maďarska, Islandu, Itálie, Chorvatska, Holandska, Norska, Polska, Srbska, Slovenska, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny a Ruska.

Fotky ze zahájení, i naši zdravici na výstavě mužete vidět zde.

20.3.2015  Libuše Dvořáková

SVITAVY & VIDEO & ESPERANTO

Svitavští esperantisté se snaží moderními prostředky zviditelnit město, muzeum i naši zemi. A využili právě filmovou tvorbu. Vznikla totiž krátká videa, která se Svitav i esperanta zde velmi úzce dotýkají.

ČAJ A LÁSKA- Klub přátel esperanta ve Svitavách

CRI (Cina radio internacia) vyhlásilo soutěž na téma láska a čaj. Do konce listopadu minulého roku mohl esperantisté, ale i neesperantisté, zaslat svá soutěžní videa. Celkem se jich sešlo 45 z několika zemí světa, například z Argentiny, Brazílie, Íránu, Itálie, Mexika nebo ze sousedního Slovenska.

Porota, ve které zasedá i prezident Světového esperantského svazu Mark Fettes, nakonec vybere 10 nejlepších videí a jejich zástupci tím vyhrávají bezplatnou cestu do Číny na dubnový festival amatérské filmové tvorby, jehož součástí celá soutěž je. Hodnocení poroty bude známé začátkem února.

Krom odborného hodnocení soutěžní snímky projdou i očima široké veřejnosti. Každý člověk může do konce března na http://esperanto.cri.cn/filme/14tea3.htm hlasovat a tím podpořit autory, kteří obdrží hodnotné ceny.

Stačí kliknout pod video, odkliknout, níže vyplnit jméno a email, a nejenže vyjádříte podporu jednomu ze soutěžících, taktéž když týden organizátoři losují jednoho z hlasujících, který získá předměty symbolizující čínskou kulturu.

Svitavští esperantisté neváhali a natočili desetiminutové video. Spojení jejich společné lásky, esperanta, a čaje pro ně znamená jediné, budova Muzea esperanta, sídlo jejich klubu a svazu, Ottendorferův dům.

K 12. lednu bylo video svitavských esperantistů na třetím místě. Den na to vyšel ve Svitavském deníku článek o jejich aktivitě, který je k přečtění zde.

Celou soutěž můžete sledovat na Facebooku.

Poté, pokud se titulky nezapnou, klikněte dole vpravo na obdélníček se dvěma čárkami mezi ozubeným kolečkem a symbolem hodin.

Svitavy - otevřené město a město v pohybu

Další tvorbou, která se dotýká esperanta ve Svitavách je video Svitavy - otevřené město a město v pohybu. Město Svitavy vytvořilo v rámci projektu Česko-polské hledání hvězdy Davidovy propagační video o městu. Celým snímek provází známý herec Miroslav Táborský. Autoři zmínili i díky své jedinečnosti muzeum a zařadili esperanto do svého klipu. Krom české, anglické, německé a polské verze vznikne v blízké době i verze v esperantu. Více informací naleznete na stránkách města nebo taktéž v místním deníku. A smíme prozradit, že verzi v esperantu bude namlouvat jeden významný český esperantista a ochotník z jižních Čech.

Budeme moc rádi, pokud obě videa budete nejen pomocí sociálních sítí šířit dále, jako podporu místnímu klubu v soutěži, či jako propagace muzea ve světě. Děkujeme...

12.2.2014  Matěj Nárožný


  

© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz